Private

Som privat grundejer skal man altid melde observation eller mistanke om rotter til kommunens rotte- og skadedyrsbekæmper. Man må som privatperson ikke selv stå for rottebekæmpelse.
Ud over rotter, så må man som privatperson bekæmpe skadedyr selv, med de midler der er tilgængelig i handlen. Og for de fleste er det nok, hvis man følger anvisningen på pakkerne.

Bier og hvepse

Der findes dog situationer, hvor man måske kan blive usikker. Når det for eksempel gælder bier og hvepse.

Hvis det drejer sig om bier der sværmer, hvilket de gør når de leder efter et nyt sted at bo, så samles de oftest i en stor klump i f.eks. et træ eller under et tagudhæng. Hvis det er tilfældet, så er det bedre at ringe til en lokal biavler eller biavlerforening. For de skal bare have et nyt sted at bo, så kan de samle honning og bestøve afgrøder. Og bestanden af bier er desværre faldet ganske drastisk.

Hvis det drejer sig om hvepse, som laver et gråbrunt rundt bo, som hænger fra et tagudhæng, i et skur, på loftet eller andre steder, hvor det kan hænge uforstyrret og i læ, så skal du kontakte os på skadedyrskontrol.dk. Hvepse opfører sig meget aggressivt især i sensommeren og efteråret, hvor de kæmper for at samle forråd. At begynde at fjerne dem selv, uden erfaring, kan resultere i voldsomt mange hvepsestik, som i yderste konsekvens kan medføre dødsfald.

Rotter hos private

Rotter er et stort problem for mange private. Og selvom kommunes folk kan fjerne problemet, så kan de som oftest ikke fjerne årsagen. I takt med mange kommuner renoverer deres kloaknet med blandt andet overløbssikring og rottespærrer, så er rotterne nødsaget til at flyttet andre steder hen. Og så længe de forbliver nede i kloakkerne, så er de intet problem. Men i flere ældre boligkvarterer er kloaknettet nedslidt, og kan ikke holde rotterne inde. Og det påhviler den enkelte grundejer at vedligeholde og renoverer kloaknettet på egen grund.
Hvis der opstår rotteproblemer gentagende gange, så kan vi hos Skadedyrskontrol.dk gennemgå, afløb og kloakker med vores kameraudstyr. På den måde kan vi finde ud af, om problemet skyldes kloaknettet på din grund.

Hvad kan vi gøre?

Det vi kan gøre for dig, som privat boligejer, er at lave en kloakgennemgang som udføres af autoriseret kloakmester og skadedyrsbekæmper.
Det du kan forvente er:

  • Vi kommer i neutral bil.
  • Gennemgå kloakker og afløb med kamera.
  • Spuler afløb og kloakker igennem.
  • Vi laver videodokumentation af kloakkerne.
  • Vi laver en grundig rapport af eventuelle problemer.
  • Vi kommer med forslag til løsninger.
  • Vi giver et tilbud på løsningen.
  • Vi rydder op efter os.

Derefter har du mulighed for at indhente tilbud fra andre autoriseret kloakmestre, på netop det du har brug for.