Ejendoms- & boligselskaber

Som ejendoms- og boligselskab er det jeres opgave, som en del af vedligeholdelsespligt, at sikre mod og bekæmpe skadedyr. Det er i de fleste tilfælde rotter fra kloakken, men det gælder f.eks. også duer på loftet eller lopper og lus fra vildkatte i kælderen.

Og ligesom alle andre problemer, så er det både nemmer og billigere at forebygge end at bekæmpe skadedyr. Med en serviceaftale med Skadedyrskontrol gennemgår vi jævnligt ejendommen for mulige risici og problemer. Vi påpeger åbenlyse problemer for den ansvarshavende medarbejder, samt laver en rapport med konkrete tiltag, for at forebygge skadedyrsangreb.

Vi har hos Skadedyrskontrol stor erfaring med gennemgang og kontrol af ejendomme for ejendoms- og boligselskaber. Og vi har også i flere tilfælde været med allerede under renoveringen, hvor vi i kraft af, at vi også er autoriseret kloakmester, har renoveret kloakker og indsat rotte og overløbsspærrer, så man fremtidssikre ejendommen med skader fra rotter og kloakvand.

Hvor opstår problemerne?

I større ejendomme, hvor der er en blanding af beboelse og erhverv, er problemet oftest rotter, som ses på overfladen. De bliver tiltrukket af affald og madrester, som de kan lugte på meget store afstande. Når rotter søger mod overfalden, skyldes det mange gange også et nedslidt kloaknet, som kræver renovering.

Som ejendoms- og boligselskab er man kun forpligtet til at renoverer på egen matrikel. Og hvis man vælger denne løsning, så kan man sikre sig ved at opsætte rottespærrer ud mod det offentlige kloaknet. Og dermed aflukke for tilgang til nye rotter.

Renoverng af kloaknet for undgå rotter - skadedyrskontrol

Ved renovering af badeværelser, faldstammer, kloakker og lignende, ser man oftest en øget forekomst af rotter. De kan på flere kilometers afstand mærke og lugte luftforandringer i kloakkerne. Og det er deres instinkt at søge den vej.

Overflade rotter, som bevæger sig fremme, fanger vi oftest med vores hunde eller skyder dem på stedet. Men vi forebygger også ved at sætte gift og fælder op, som giver os en sms-advarsel, hvis der er aktivitet, så vi hurtigt kan få afklaret problemet.

Vi har også stor erfaring i opgaver med at fjerne duer, hvepse, myrer, lopper med mere. De fleste dueinversion på lofter kan forebygges ved jævnlig gennemgang af lokalerne. På samme måde kan man også forebygge lopper efter vildkatte i kælder og opgange.

Hvad kan i forvente af os?

Som ejendoms- og boligselskab kan I forvent følgende:

 •  Vi kommer i neutral bil.
 • Vi laver en grundig trin-for-trin gennem gang af jeres arealer.
 • Vi kontrollerer også steder andre overser.
 • Vi påpeger problemer for den ansvarshavende med arbejder
 • Vi laver en overskuelig rapport på stedet, med håndgribelige tiltag.
 • Vi rydder op efter os

Ved mistanke om problemer kan vi

 • Gennemgå kloakker og afløb med kamera
 • Spule afløb og kloakker igennem.
 • Opsætte bevægelsesaktiveret-kamera (vildtkamera), som jæger bruger.
 • Opsætte fælder med aktivitetssensorer, så vi bliver advaret hvis de er aktive.

Som yderlig foranstaltning og fremtidssikring kan vi

 • Renoverer boligforeningens kloaknet.
 • Opsætte rottespærrer i kloaknettet.
 • Opsætte automatiske rottefælder i kloakken.
 • Reparerer skade på kloaknettet.