Boligforeninger

Om i er en ejer- eller andelsforening, så er forpligtigelserne det samme. Hvis det drejer sig om rotter, så skal dette meldes til kommunen. Og det gælder også, hvis man kun ser spor efter rotter i gården eller har mistanke om de er der.

Problemet med rotter i boligforeninger er voldsomt stigende problem. Det skyldes flere ting;

Til dels har en række milde vintre gjort livet lidt for let for rotterne at overleve og formerer sig.

Og en kombination af renovation af kloaknettet, samt gamle kloakker andre steder, gør at rotterne må flytte sig. Nye kloakker har oftest indbygget rottespærrer eller rottefælder, hvilket gør at rotterne må flytte til de ikke renoverede kloakker. Den sidste ting er de meget voldsomme regnskyl, som vi ser flere og flere af. De tvinger rotterne til at forlade kloakken til fordel for mere tørre steder. Og en rotte skal ikke bruge et større hul end en tokrone for at komme igennem. Og den kan bogstaveligtalt gnave sig igennem hvad som helst.

Hvad kan I forvente af os?

Som boligforening kan I forvent følgende:

 •  Vi kommer i neutral bil.
 • Vi laver en grundig trin-for-trin gennem gang af jeres arealer.
 • Vi kontrollerer også steder andre overser.
 • Vi påpeger problemer for den ansvarshavende med arbejder
 • Vi laver en overskuelig rapport på stedet, med håndgribelige tiltag.
 • Vi rydder op efter os

Ved mistanke om problemer kan vi

 • Gennemgå kloakker og afløb med kamera
 • Spule afløb og kloakker igennem.
 • Opsætte bevægelsesaktiveret-kamera (vildtkamera), som jæger bruger.
 • Opsætte fælder med aktivitetssensorer, så vi bliver advaret hvis de er aktive.
Gennegang af kloakker for skadedyr ved skadedyrskontrol

Som yderlig foranstaltning og fremtidssikring kan vi

 • Renoverer boligforeningens kloaknet.
 • Opsætte rottespærrer i kloaknettet.
 • Opsætte automatiske rottefælder i kloakken (ved massive problemer).
 • Reparerer skade på kloaknettet.

Hos Skadedyrkontrol kan vi lave en gennemgang af boligforeningens kloaknet med kamera. Både for at se om der er skade på kloaknettet og om der er rotter. Hvis der ikke er skade på kloaknettet, så kan man mindske risikoen for rotter ganske voldsom ved at få opsat rottespærrer i kloakken. På den måde hindrer man rotter at komme ind i bygningerne gennem kloakken. Dette forebygger skader på både kloak og bygningerne.

Selvom rotter oftest kommer via kloakken, så tiltrækkes de også af andre ting. Alt hvad de opfatter som mad, tiltrækker dem. Det kan være alt lige fra affald, nedfaldsfrugt, skraldespande, fuglefoder, kompostbunker etc. Og hvis man først har tiltrukket dem, så skal der ikke meget før de er inde i ejendommen.

Med en serviceaftale gennemgår vi de mulige kilder til tiltrækning og mulige indgange til huset. Vi kigger selvfølgelig også efter spor, som vi også rapporterer til kommunen. Vi sætter også forebyggende fælder op og gift op, som advarer os pr sms, hvis der er aktivitet mellem kontrollerne.
Vi laver samtidig en rapport til ejendommens viceværten/ejedomsfunktionæren med konkrete tiltag til at mindske risikoen.

Vi kan med vores autoriseret kloakmester, mod nærmere aftale, gennemgå kloakkerne og komme med anbefalinger på området.

Når der er tale om etageejendomme, hvor loftet er uudnyttet, skal der ikke meget til før man har duer på loftet. Dette giver grobund for sygdomsfremkaldende bakterier og sporer. Det er ikke tilrådeligt at begynde at fjerne det selv. Hos skadedyrskontrol påpeger vi forebyggende foranstaltninger til duesikring ved vores kontroller. Og vi fjerner også duer, hvis problemet allerede er opstået.

Hos skadedyrskontrol tager vi os også af myre, hvepse, lopper efter vildkatte etc. Eller rådgiver jeres medarbejder om, hvordan de selv kan håndtere disse problemer.

OBS. Alle observationer og fund af rotter skal meldes til kommunen. Det er ulovligt som privat forening eller privat person at lave rottebekæmpelse selv.